Find An Expert

Πρόγραμμα συνεδριών & όροι συμμετοχής

Τι είναι η κλειστή θεραπευτική ομάδα

Το ΚΕΑΔΔ ανακοινώνει την έναρξη Κλειστών Ομάδων Κατά των Υπερφαγιών.

Τα υπερφαγικά επεισόδια οδηγούν σε συναισθηματική κατανάλωση φαγητού και επεισόδια απώλειας ελέγχου στο φαγητό και είναι ο κύριος λόγος που πολλοί δυσκολεύονται να κρατήσουν ένα σταθερό διαιτολογικό πρόγραμμα. Το φαγητό μπορεί να είναι ο τρόπος διαχείρισης ή μουδιάσματος των συναισθημάτων. Μπορούμε να σε βοηθήσουμε να σπάσεις αυτό τον φαύλο κύκλο.

Οι συμμετέχοντες της ομάδας είναι από 7 ως 12 άτομα. Θεραπευτικός χρόνος 90 λεπτά.

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της πρώτης συνεδρίας, όμως στην δεύτερη συνεδρία χρειάζεται να γίνει η δέσμευση ότι εκτός απροόπτων θα γίνει παρακολούθηση όλων των συνεδριών.

Οι ομάδες θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη 18.30 – 20.00 και 20.00 – 21.30.

Πώς λειτουργεί η ομαδική ψυχοθεραπεία και με ποιο τρόπο βοηθά τα μέλη της;

Στην ομάδα ψυχοθεραπείας κατά των Υπερφαγιών υπάρχει κοινός θεραπευτικός στόχος που είναι η αντιμετώπιση υπερφαγικών επεισοδίων και συγκεκριμένη θεματολογία που αναπτύσσεται.

Υπάρχει δομή στην ώρα της συνεδρίας και στο τέλος δίνεται κάποια μορφή εργασίας ή αυτοπαρατήρησης για το σπίτι. Επειδή δεν είναι ομάδα υποστήριξης, αλλά ομάδα που ωθεί στην αλλαγή, ο θεραπευτής της ομάδας συντονίζει τα θέματα της συζήτησης, καθώς και το χρόνο ομιλίας του κάθε συμμετέχοντα, ώστε να έχουν όλοι το μέγιστο όφελος.

Ο κάθε συμμετέχων στην ομάδα αποφασίζει αν θα γίνει αποκαλυπτικός και πόσο. Ωστόσο, όσο πιο ενεργητικά συμμετέχει ένα μέλος της ομάδας μέσα στη διαδικασία, τόσα μεγαλύτερο όφελος προσκομίζει.

Πρόγραμμα συνεδριών
 1. Γνωριμία – Στόχοι – Όροι της ομάδας. Σκέψεις σχετικά με το βάρος μας.
 2.  Πώς καθορίζω ένα Ημερήσιο Σχέδιο Διατροφικής Φροντίδας
 3. Φροντίζοντας τον εαυτό μας. Πώς να εδραιώσουμε καινούριες συμπεριφορές και συνήθειες
 4. Αξιολογώντας τη Διατροφική Φροντίδα αναλύοντας το Ημερολόγιο Διατροφικής Συμπεριφοράς
 5. Παρορμητική και ενσυνείδητη κατανάλωση. Πώς χρησιμοποιούμε το φαγητό για να αποφύγουμε αυτό που νιώθουμε
 6. Πώς να αναπτύξουμε τα κίνητρα μας για αλλαγή. Ο ρόλος της χρόνιας στέρησης
 7. Πώς οι σκέψεις μας επηρεάζουν την κατανάλωση φαγητού. Σκέψεις που επιτρέπουν την κατανάλωση
 8. Πώς να διαχειριστούμε τις αρνητικές σκέψεις – τεχνικές αυτοελέγχου στην τροφή
 9. Διαχείριση συναισθημάτων. Ενοχές και θυμός και η σχέση τους με την κατανάλωση φαγητού
 10. Διεκδικητικότητα και Οριοθέτηση. Αντιμετωπίζοντας την κριτική των άλλων
 11. Διάκριση Βιολογικής & Συναισθηματικής Πείνας. Αναγνωρίζοντας τους καθημερινούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την πείνα και τον κορεσμό
 12. Διαχείριση υποτροπών. Πώς να επανέλθετε μετά από ένα υπερφαγικό επεισόδιο – Λήξη της Ομάδας.

Όροι συμμετοχής

Βάσει Διεθνούς Δεοντολογίας ορίζονται ρητώς αποδεκτά τα παρακάτω:

 1. Οι όροι συντονισμού της ομάδας καθορίζονται από την ίδια την ομάδα σε συνεργασία με τη συντονίστρια
 2. Ωστόσο, κάθε μέλος προτού συμμετάσχει στην ομάδα απαιτείται να έχει μια ατομική αρχική συνεδρία αξιολόγησης
 3. Η ομάδα είναι κλειστή που σημαίνει ότι μετά τη δεύτερη συνάντηση δεν γίνεται να ενταχθεί καινούργιο άτομο. Οι συμμετέχοντες είναι από 7 ως 12 άτομα
 4. Σε περίπτωση μείωσης της ομάδας κάτω από 7 άτομα, τότε θα ξεκινάει νέος κύκλος ομάδας και τα άτομα αυτά θα εντάσσονται στην καινούργια
 5. Η ομάδα είναι εστιασμένη στη διαχείρηση του Συναισθηματικού Φαγητού και της Υπερφαγίας. Όποια άλλα θέματα, δεν αφορούν την ομάδα
 6. Το κόστος της ομάδας είναι 300 ευρώ και αποπληρώνεται εφάπαξ μετά τη πρώτη συνάντηση
 7. Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι 90 λεπτά
 8. Δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της συνεδρίας
 9. Αν αργήσετε στη συνεδρία σας, ο χρόνο σας δεν παρατείνεται
 10. Η ημέρα και η ώρα που καθορίζονται από την αρχή δεν αλλάζουν εκτός αμοιβαίων σοβαρών λόγων
 11. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας έχουμε ανοιχτή την κάμερα, δεν καπνίζουμε, δεν τρώμε, δε μασάμε τσίχλα, δε μιλάμε στο κινητό
 12. Πριν έλθετε στη συνεδρία σας, δεν πρέπει να έχετε καταναλώσει αλκοόλ, ή άλλες ουσίες
 13. Για όσο χρόνο βρίσκεστε υπό ψυχοθεραπεία, δεσμεύεστε να μην κάνετε καμιά απόπειρα αυτοκτονίας
 14. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε το απόρρητο όλων. Κατά τη διάρκεια online συνεδρίας , το περιεχόμενο της συζήτησης και ο διάλογος που περιέχεται σε αυτό περιέχει προσωπικά δεδομένα τόσο του πελάτη, όσο και του ψυχολόγου. Απαγορεύεται ρητά κι αμετάκλητα η χρησιμοποίηση ολόκληρου, ή μέρους αυτού, ή σύνοψη, ή αναφορά, ή περίληψη στοιχείων σε οποιονδήποτε τρίτο
 15. Με τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου, ο πελάτης κάνει δεκτούς τους όρους χρήσης οι οποίοι ορίζονται στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση και βάσει του νόμου 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 4 περί παροχής υπηρεσιών από απόσταση με τεχνικά μέσα και άρθρου 7 περί ψυχικής υγείας
Share the Post:
Scroll to Top